“Armády všech zemí sledují výskyt záhadných objektů”, aneb rozhovor s badatelkou Toničkou Plíškovou

25.05.2012 21:57

Ondra Procházka

Letošní agrosymbol - Písečná u Jablunkova

Přináším vám rozhovor s historičkou, autorkou, ale hlavně badatelkou Toničkou Plíškovou.

 

Dobrý den paní Plíšková. Není pochyb o tom, že jste jedna z nejznámějších českých badatelek v oblasti kruhů v obilí a UFO. Rád bych Vás však poprosil, aby jste se představila  těm, kdo v této oblasti teprve začínají .

Záhady mě zajímaly od dětství, studium historie a literatury mi obzory též rozšířilo – staré texty i hmotné památky jsou důkazem pradávných kontaktů s bytostmi odjinud.

Jak jste se vlastně k UFOlogii a výzkumu agrosymbolů dostala? Kdy nastal první impuls, který rozhodl o Vašem pozdějším zájmu?

Pád komunismu částečně uvolnil informační bariéry, objevily se zde knihy Ericha von Dänikena a největšího evropského ufologa Michaela Hesemanna, jenž pořádal v Praze přednášky s promítáním anglických obrazců v obilí a mimozemských objektů – již před 20 lety.

O dosud utajovaných jevech začaly po pádu „železné opony“ informovat sdělovací prostředky, občané nahlašovali jejich výskyt a hned bylo patrno, že ČR od Evropy a světa ani ve výskytu záhadných jevů nezaostala. Nahlášeny byly kruhy v obilí i tzv. „létající talíře“ také na Jesenicku i na Šumperku a velká vlna výskytu těchto zajímavých zajímavých skutečností  kolem roku 2000 mě přiměla toulat se s kamerou zdejším krajem.

 Jak se zúčastňujete badatelských prací  a jak pracujete v „terénu“?

Od roku 2000 v kraji Olomouckém, později na celé Moravě jsme zaznamenávali výskyt kruhů v obilí s Pavlem Kobzou a Milanem Delingerem. V roce velkého výskytu obrazců v obilí po celé Moravě – roku 2004 – se k nám připojili členové klubu Záblesk z Podorlicka.

Situace se však změnila – nyní pracuji s velkým týmem nadšenců, kteří se zapojují do této činnosti, zasílají informace, snímky a videa, což umisťuji na

www.kruhy-v-obili.cz

Terénem procházím až následně a často společně s objeviteli nádherných obrazců po celé republice.

 Setkala jste se někdy s jevy, které často popisují obyvatelé míst, kde se vyskytují agrosymboly? O co se jednalo ?

Člověku se vesměs tyto jevy otvírají postupně – nejdříve to může být záhadný paprsek nebo sloup světla, či veliká hvězda plující po obloze / kromě přeletu družic a ISS od Z na V /, pak veliký objekt plazmatický nebo dokonce zhmotnělý. Mnoho lidí vídává i bytosti, buď malého vzrůstu, nebo velké svítící postavy zvané „stříbrňáky“, spousta lidí je však v kontaktu s bytostmi, jež se nám velmi podobají.

Mnozí již tyto skutečnosti zažili, já též, ostatní se s nimi velice brzy setkáte – lépe je však pozvolna, abyste si navykli na nové skutečnosti.

 Nedávno se na povrch dostala  informace o  spolupráci nejmenovaného českého ufologického projektu s armádními složkami. Jaký je Váš osobní názor na článek, publikovaný  nejdříve webem Exopolitika.cz ?

 Armády všech zemí sledují výskyt záhadných objektů, některé země již částečně tyto skutečnosti odtajnili. V ČR se pohybujeme od vzniku Klubu Sisyfos  1995 ve stále silnější vlně utajování, ani záhadologické kluby nepracují nezávisle, jsou asi vázány jistou spoluprací podobně jako projekt Záře.

 V České republice se každé léto objevují nádherné obrazce v lánech obilí, avšak nejedna circlemakerská skupina si je přivlastňuje za své výtvory. Co si myslíte o těchto circlemakerech a kolik obrazců u nás mají zhruba na svědomí ?

Velice mě to mrzí, ale i circlemakers v ČR úzce souvisí s činností klubu Sisyfos – jde o činnost dezinformační, aby si občané obrazců v obilí nevšímali. Přivlastňování si výtvoru není důkaz jeho vytvoření.

Jak jsem již výše vzpomenul, v ČR je mnoho míst, kde se agrosymboly hojně vyskytovaly nebo vyskytují. Jaké jsou nejznámější lokality jejich výskytu?

V 90. letech jižní Čechy, Novojičínsko, Podorlicko, kolem roku 2000 Šumpersko, Uherskohradištsko, Zlínsko, okolí Prostějova. Nyní severní Čechy – trojmezí, JM kraj, Slezské trojmezí u Jablunkova.

 Na předposlední místo jsem si nachystal otázku, která jistě bude zajímat všechny čtenáře. Kdo nebo co si myslíte, že za „pravými“ agrosymboly stojí  a jak jste dospěla k tomuto přesvědčení ?

Obrazce v obilí vznikají během několika sekund zpravidla po velké bouřce, jejich vznik bývá dle svědků provázen světelnými záblesky, světelným sloupem nebo poletujícími světelnými koulemi nad polem. Mnohdy jsou pozorovány záhadné objekty v době vzniku obrazce, na obloze je nalezneme na mnohých snímcích nad agrosymboly. To vše je dokladem nepozemské tvorby obrazců na celém světě.

 Chcete něco vzkázat našim čtenářům ?

Čtenářům chci vzkázat, aby se naučili vytvářet si názor vlastní a nenechali se kýmkoliv ovlivnit.

 

Děkuji za rozhovor a přeji plodné  pokračování Vaší badatelské činnosti.

Diskusná téma: “Armády všech zemí sledují výskyt záhadných objektů”, aneb rozhovor s badatelkou Toničkou Plíškovou

salomon 2014 pas cher https://www.econadjunct.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok