Alexandr Veliký a "létající štíty"

29.09.2013 12:34

Karel Kýr

Alexandr Veliký (356 až 323 př. n. l.), makedonský král, prý nebyl první, kdo se setkal s neznámými cizinci, kteří ovlivňovali jeho válečné tažení. Ital Alberto Fonoglio píše v Clipeus Anno 111, č. 2 o jednom takovém vnějším zásahu. Stalo se tomu během Alexandrovu obléhání Tyru.
aba0cd24_b_0_gaugamela2.jpg (907×450)
„Pevnost se nechtěla podrobit. Její opevnění bylo 15 metrů vysoké a tak pevné, že ho nebylo možné zničit žádným obléhacím zařízením. Mezi obyvateli Tyru byli nejdůmyslnější technici a stavitelé válečných strojů své doby. Byli dokonce schopni sestřelit letící zápalné šípy a střely, které byly do města vrhány pomocí katapultů. Jednoho dne se nad táborem Makedonců objevily „létající štíty“. Letěly v trojúhelníkové formaci a byly vedeny jedním mimořádně velkým „štítem“. Ostatní byly skoro o polovičku menší.“
Tyto podivné létající objekty pomalu kroužily nad Tyrem, vojáci přestali bojovat a užasle na ně zírali. Kronikář dále píše: „Náhle se od velkého štítu oddělil zářivý paprsek, zasáhl opevnění a porazil je. Následovaly další blesky. Zničily zdi a věže tak, jako by byly postaveny z bláta. Tím se uvolnila cesta obléhatelům, stačilo pouze proniknout průlomy. „Létající disky“ se ale vznášely nad městem tak dlouho, dokud nebylo zcela dobyto. Potom zmizely tak náhle, jak se objevily.“
Objekty ale nezasahovaly vždy v Alexandrův prospěch. Při jednom přechodu řeky zmátly Alexandrovo vojsko natolik, že dočasně překazily další postup. Sám Alexandr viděl, jak dvě „letadla“ střemhlav nalétávala na jeho armádu. Váleční sloni, koně a vojáci vzali v panickém strachu do zaječích.
Tělesa byla popsána kronikáři jako velké, lesklé stříbrné štíty. Co to bylo za objekty? Zajímavý názor má na tyto události spisovatel Ernst Myckelburg. „Vypadá to, jako by někdo tehdy někdo prováděl „korektury“ dějin, modifikace, které musely proběhnout, aby mohla vykrystalizovat naše dnešní realita. Cestovatelé časem jsou všude kolem nás a pomocí nepřímých zásahů dohlíželí na dodržování světové kauzality.“