Akým spôsobom vytvorili Anunnakiovia Evu z Adamovho rebra ?

25.05.2012 20:22

V tomto mojom článku budem čitateľov informovať o mojej teórii, že Eva bola bytosťami menom Anunnaki (tí, čo prišli z neba na Zem) z planéty Nibiru genetickou manipuláciou vytvorená pravdepodobne takým spôsobom, že bola pôvodne Adamovým klonom, len s tým rozdielom, že výsledkom toho klonovania a genetického preprogramovania pohlavia, bolo jej opačné, čiže ženské pohlavie. Toto opačné pohlavie sa po vyklonovaní Evy mohlo zabezpečiť tak, že pôvodným Adamovým mužským chromozómom XX bolo zobraté jedno "rebro". Nie ale to normálne rebro, ale skôr tak symbolicky myslené genetické "rebro", alebo skôr "rebrík" lebo naša dvojitá šroubovnica deoxyribonukleovej kyseliny DNK (DNA) sa po rozvinutí dosť nápadne podobá na rebrík a to už od toho symbolického rebra nemusí byť až tak ďaleko. Dokonca aj v nerozvynutom stave tá dvojitá genetická šroubovnica vyzerá ako špirálový rebrík.

 

 

No ale samozrejme, že tá genetická vzorka mohla byť mimozemskými genetikmi vzatá z kostnej drene Adamovho skutočného rebra, čím symbolický pojem "rebro" môže mať aj viac významov, nie len priamy a doslovný. To rebro skutočne mohlo byť aj tým normálnym Adamovým rebrom ale zároveň tým mohol byť myselný aj špirálovitý rebrík dvojitej genetickej šroubovnice.

 

Na tomto obrázku sa dá pekne názorne a jasne vidieť, ako sa chromozóm X skladá zo štyroch genetických dvojitých špirálových rebríkov:

 

 

A teraz si predstavte, že jeden ten špirálový rebrík, ktorý sa odborne nazýva ako chromatid alebo chromatida, sa počas klonovania odstráni aby sa z chromozómu X stal iný chromozóm Y a v génoch by sa preprogramovalo pohlavie, že už nie dvojica chromozómov XX určuje mužské pohlavie ale už iná chromozómová dvojica XY určuje mužské pohlavie. Takže počas klonovania Evy z Adama alebo krátko po jej naklonovaní, sa mu z jeho pôvodného druhého X chromozómu odstránil jeden chromatid (chromatida), ktorý je v Biblii symbolicky vyjadrený ako rebro, ktorý sa takým symbolickým spôsobom môže chápať aj ako špirálový rebrík a tak vznikol chromozóm Y, ktorý už Adamovi a všetkým jeho mužským potomkom doteraz zostal.

 

Genetické vytváranie Evy s pomocou genetického klonovaniaa programovania, pravdepodobne prebiehalo takýmto spôsobom, podľa tohto pravdepodobného scenára:

 

Adam bol najprv pred zákrokom uspatý. Aj v Biblii sa o tom píše. V tom čase ale jeho mužské pohlavie určovala dvojica chromozómov XX. Vtedy to bolo asi naopak ako je to teraz. A pravdepodobne to tak naopak bolo len dočasne, na istú dobu. Počas toho umelého spánku bolo Adamovi z jeho kostnej drene z jeho jedného rebra vybratý genetický materiál. Z tejto genetickej vzorky bola vyklonovaná Eva, ktorá pochopiteľne mala od Adama tú istú dvojicu chromozómov XX. V génoch Evy sa potom ešte spravil jeden zásah, nastavil sa program, ktorý jej ženské pohlavie určuje dvojica dodnes ženských chromozómov XX. Adamovi sa potom neviem akým spôsobom, z jeho vtedy mužských chromozómov XX spravil taký zásah, že mu z jedného chromozómu X bol odňatý jeden špirálový rebrík, jeden chromatid a bol mu geneticky zakódovaný príkaz, že "odteraz bude mužská dvojica chromozómom XY". Aj jemu sa do génov vsadil podobný príkaz ako Eve, že ktorá dvojica chromozómov (gonozómov) určuje ženské a ktorá mužské pohlavie aby v tom bol poriadok. To preto, aby tie gény vedeli, že pri ktorej dvojici chromozómov sa má aktivovať gén SRY (sex-determinujúci faktor Y, TDF) počas vývoja embrya, ktorý plod premieňa na mužské pohlavie. Ten gén SRY sa aj dnes nachádza iba v chromozóme Y. V chromozóme X sa nenachádza. S týmto novým genetickým kódom, že "XX = ženské pohlavie" sa biologický organizmus Evy vyvinul do podoby ženského pohlavia a preto z toho klonu bola žena. To, že vtedy mužské pohlavie u prvého prototypu človeka menom Adam, určovala dvojica dnes už ženských chromozómov XX, nebolo platné moc dlhú dobu. Platilo to iba do genetického vytvorenia jeho druhej ženy. Áno, presne tak, Eva nebola prvým Adamovým klonom s opačným pohlavím. Prvá Adamova žena totiž nebola Eva. Už pred Evou sa mimozemšťania pre Adama snažili vyklonovať ženu menom Lilith. Genetický experiment Anunnakiov s Lilith ale zlyhal a bolo potrebné vytvoriť ďalšiu, v poradí už druhú Adamovu ženu a pravdepodobne sa na to použila aj iná, opačná metóda. Vtedy sa Lilith z Adama pravdepodobne vyklonovala takým iným, opačným spôsobom, že samotnej Lilith bolo z dvojice jej chromozómov XX odobratý jeden rebrík s genetickým kódom XY = ženské pohlavie. To ale malo nedozierne následky, lebo Lilith bola veľmi neposlušná a boli s ňou len samé problémy. Bol to iba akýsi genetický nepodarok. Pri klonovaní Lilith mimozemšťania spravili chybu a už pri klonovaní Evy z Adama tú chybu nezopakovali a použili opačný, ten správnejší postup. Adamovi bol odstránený jeden chromatidský rebrík, nie Eve. Takže je pravdepodobné to, že prvý prototyp muža, menom Adam, mal pôvodne terajšiu ženskú dvojicu XX chromozómov. Ako by to mohlo byť možné, že muž mal dvojicu ženských chromozómov XX ? To je ťažké odôvodniť ale pravdepodobne to bolo zapríčinené tým, že keď mimozemšťania Anunnaki z planéty Nibiru, pred asi 450 000 rokmi, počas vytvárania Adama s pomocou genetického kríženia (nie klonovania) sa s predchodcom človeka typu Homo Erectus, v Adamovi títo Anunnakiovia zanechali dvojicu chromozómov XX, že ju Adam po mimozemšťanoch zdedil. Vráťme sa ale späť k našej Eve. Nepozemský tvorcovia Lilith, prvej a nepodarenej Adamovej ženy, už boli poučený zo svojich genetických chýb a preto pri vytváraní jeho druhej ženy, menom Eva, už použili opačný postup, že nie žene ale naopak, mužovi odstránili jeden špirálový chromatidský rebrík. Pri klonovaní Evy sa nie jej ale už samotnému Adamovi rozhodli z jeho druhého X chromozómu odstrániť jedno "rebro" alebo skôr jeden špirálový rebrík, takzvaný "chromatid" aby z neho mohli inopohlavným klonovaním urobiť druhú Adamovu ženu. Výsledok bol o niečo lepší a prijateľnejší, no ale ale aj tak nebola Eva v tej umelej biologickej oplotenej záhrade Eden úplne dokonalá a nechala sa napríklad oklamať aj úlisným hadom a na zlé cesty zviedla dokonca aj samotného Adama.

 

A prečo si toto vlastne myslím, že to asi takto prebiehalo ? Mám na to viac dôvodov, ku ktorej ma doviedla táto moja teória o genetickom vytvorení Evy. Tak napríklad naši pozemský molekulárny biológovia a genetici totiž veľmi dobre vedia, že ten mužský chromozóm Y je niečo ako invalid, že mu v minulosti bolo niekym vážne ublížené, že mu bola zobratá istá časť a vraj mu chýba aj vlastnosť automatickej samo opravy v prípade prirodzených mutačných porúch. Táto chýbajúca vlastnosť sa pravdepodobne nachádzala práve v tej umelým spôsobom amputovanej časti genetického špirálového rebríka. Niečo mu už odjakživa chýba, bolo mu to odstránené a preto je ten mužský chromozóm Y ako postihnutý mrzák. Chýba mu to Biblické "rebro", ten špirálovitý rebrík, ktorý mu bol pri klonovaní Evy vzatý kvôli zmene genetického vzorca, ktorý určuje pohlavie. K takýmto mojim mimozemsko genetickým teoretizovaniam o vytvorení ľudstva ma vedú aj výsledky výskumov pána Zecharia Sitchina a iných takých podobných výskumníkov a aj takéto typy článkov ma k nim dostali: https://vysetrenie.zoznam.sk/cl/1000649/1361903/Boli-sme-stvoreni-mimozemstanmi--Zrejme-mame-mimozemsku-DNA. Potom aj pozorným čítaním svätého písma Biblie a iných starých apokryfných svätých textov som došiel k takýmto pravdepodobným záverom. Tak napríklad takto sa sám Adam vyjadril o svojej druhej žene menom Eva: "Toto je teraz kosť z mojich kostí a mäso z môjho mäsa; preto sa bude volať mužena, lebo je vzatá z muža." Prvá kniha Mojžišova Genezis, druhá (2) kapitola, dvadsiaty tretí (23) verš. On sám úprimne priznáva, že Eva bola ako žena vytvorená z jeho mužského hmotného biologického tela. Ja sa nad tým takým moderným, vedeckejším pohľadom snažím špekulovať, ako by sa to dalo s pomocou klonovania a genetického programovania docieliť. Prečo Adam svoju druhú ženu Evu nazval tak, že "mužena" ? On sám to odôvodňuje tak, že jednoducho preto sa volá mužena, "lebo je vzatá z muža". A to vôbec nepotrebuje žiadny komentár. Predpokladám, že s pomocou vyspelého genetického programovania a klonovania by nemal byť problém takéto niečo docieliť, že z muža spraviť taký klon, že by bol opačného, ženského pohlavia. A podľa Biblie sa Eva na Adama tak veľmi podobala, ako keby to boli jednobunečné dvojičky. Pán Boh sa takto rozhodol: "Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná" Prvá kniha Mojžišova Genezis, druhá (2) kapitola, osemnásty (18) verš. Aj v iných starých svätých knihách, v takzvaných apokryfoch sa často píše, ako sa druhá Adamova žena Eva, na Adama veľmi podobala nie len povahou ale aj fyzickým zovňajškom. To doslova núti človeka myslieť na genetické klonovanie. Veď z akého iného dôvodu sa tí naši prarodičia na seba tak veľmi podobali ? A aj tá rajská záhrada s názvom Eden vyzerala tak, ako keby to bolo akési mimozemské výskumné laboratórium v prírode, bolo to dokonca aj oplotené ako nejaká pokusná ZOO vybudovaná priamo v prírode a bolo to aj strážené. Takže tieto moje teoretizovania v žiadnom prípade nemajú nejaké pochybné zdroje a dôvody.

 

Zaujímalo by ma, že či sa vôbec aspoň teoreticky dá klonovať aj takým spôsobom, že ten výsledný klon by sa ešte nejako dodatočne geneticky naprogramoval tak, aby bol opačného pohlavia ako originál. Bol by taký veľký problém dať tomu klonu taký dodatočný genetický príkaz, ktorý určuje pohlavie aby výsledný klon mal takú dvojicu chromozómov, aby to malo druhé pohlavie ? Nebola Eva, Adamova druhá žena z Adamovho rebra mimozemskými molekulárno genetickými inžiniermi vyklonovaná takým spôsobom, že keď bol Adam uspatý, tak sa mu z kostnej drene jeho rebra zobrala genetická vzorka určená na vyklonovanie Evy a zároveň Adamovi odobrali z jedného chromozómu X jeden špirálový "rebrík" s novým príkazom, že "odteraz XY = muž a XX = žena" čo malo za následok to, že odvtedy mal muž už iba dvojicu chromozómov XY a nie XX ako to bolo iba u Adama pôvodne ? Veď na tom mužskom invalidne mrzáckom chromozóme Y sa dá jasne vidieť, že mu niekedy v minulosti bola odobratá jedna časť. Existujú napríklad také jednobunečné dvojičky (prirodzené klonovanie v prírode), že sú opačného pohlavia ? Že jeden je chlapec a druhé dvojča je dievča ? Ak áno, tak to je apoň nepriamy dôkaz alebo indícia toho, že aj umelo, čiže laboratórne sa dá takto klonovať a Eva mohla kľudne byť Adamovým klonom, len s iným, ženským pohlavím.

 

A na záver článku ešte zopár obrázkov:

 

Tento obrázok ilustruje to, že kvôli tomu odstráneniu jedného špirálového rebríka, no či skôr chromatidu, to začalo byť nehomologické:

 

 

Takto vyzerajú s pomocou mikroskopu zväčšené mužské pohlavné chromozómy XY:To malé niečo v pravo dole, to nie je fľak ale chromozóm Y. Chudáčik maličký, čo to s ním tie mimozemské reptiliánske ksichty vyparatili možno kvôli vytváraní Evy?Ak bola Eva klonom Adama so zmeneným pohlavím, tak by medzi nimi bol asi takýto minimálny rozdiel:Eva sa na Adama podľa Mojžišovej knihy Genezis a iných apokryfov skutočne veľmi podobala, ako keby bola jeho klonom.

Diskusná téma: Akým spôsobom vytvorili Anunnakiovia Evu z Adamovho rebra ?

salomon https://www.econadjunct.com/

RonaldLync | 22.10.2014


Pridať nový príspevok