Aké tajomstvo ukrýva hora Kailas?

24.09.2017 09:22
    Jedinečné mystické miesto tejto planéty. K najzáhadnejším horám nielen v Tibete, patrí nepochybne nepokorená hora bohov Kailas. Prichádza sem množstvo ľudí, aby si našli cestu k osvieteniu.
 
    V starých tibetských knihách sa píše: Žiadnemu smrteľníkovi nie je dovolené vystúpiť na vrchol, kde medzi mrakmi je príbytok bohov. Kto by chcel uvidieť ich tváre a odváži sa sem vypraviť, bude usmrtený. Iba ten, kto je úplne bez hriechu sem môže vystúpiť.
 
    Pod ňou je ukrytý vstup do bájnej ríše Shambhaly, kde žijú bytosti s božskými schopnosťami. Jej vrchol sa podobá pyramíde a pokrytý je večným snehom. Vchod do ríše je uzatvorený siedmimi bránami, a tak bez súhlasu nemôže nikto vstúpiť do tejto zeme. Čas tam plynie rýchlejšie. Kto sa priblíži aj napriek varovaniam k prvej bráne, veľmi rýchlo zostarne a behom niekoľkých hodín zomrie. Na jednej strane to znie zvláštne, na druhej žiadna z expedícií nedokázala dobiť vrchol hory. Tvrdí sa, že magické pole okolo hory zakrivuje priestor a čas.
 
    Nie je to zvláštnosťou, že ak sa vyberiete k hore a zrazu si všimnete, že idete opačným smerom alebo ak zbadáte dostupnú cestu a náhle sa začne prudko snežiť, alebo sa strhne silný vietor a vy cestu stratíte. Je tiež známe, že jeho údajná výška nezodpovedá oficiálnym tvrdeniam. Taktiež sa hovorí, že na vrchole je umelo vytvorená pyramída, ktorá je presne orientovaná podľa svetových strán a ktorej proporcie sú takmer identické s proporciami Cheopsovej pyramídy v Egypte. Navyše kľúčové pyramídy sú položené na rovnakom poludníku, čo s najväčšou pravdepodobnosťou tiež nie je púhou náhodou ako ja jej vzdialenosť od severného či južného pólu.
 
    Existujú staré legendy, ktoré hovoria, že keď ožije hora Kailas, potom vydá svoje tajomstvá. V srdci hory sú uložené posvätné znalosti, ktoré raz zachránia civilizáciu. V celom Tibete nájdete v chrámoch kresby zvláštnych ľudí. Na prvý pohľad sa nám podobajú, ale inak sa líšia. Sú na nich zobrazení obyvatelia pradávnych civilizácii z Atlantídy a Lemúrie, ale i nám neznámych svetov. Osvietení obyvatelia týchto bájnych kontinentov sa vedeli dostať do stavu známeho ako samádhi. Je to najvyšší stupeň meditácie, v ktorom dokážete svoje biologické funkcie spomaliť a telo zakonzervovať tak, že tento stav môže pretrvať nielen niekoľko rokov alebo tisícročia a pritom nezomriete. V tomto stave je duša mimo telo, ale ostáva s ním v spojenou tenkou striebornou šnúrou. Podľa legiend meditujúci mnísi sú ukrytí celé stáročia v horách. Vedeli sa uviesť do kataleptického stavu a predstavujú geofond ľudstva. Ak by z akýchkoľvek príčin zanikla ľudská rasa, tieto bytosti sa prebudia.
 
    Títo strážcovia starého poznania majú neuveriteľné schopnosti. Sú to najväčší duchovní, zo všetkých prastarých civilizácií, rôzneho vzhľadu, vysokého i malého vzrastu, žijúcich tu dávno pred nami. Je zrejmé, že všetky tieto civilizácie disponovali omnoho vyšším stupňom vývoja, akým momentálne disponujeme my. Tibetskí mnísi tvrdia, že vrchol hory je dutý a vo vnútri sa nachádzajú tajné priestory. Vchod do vnútra pozná iba vyvolený. Môže byť pyramída na vrchole hory Kailas strážcom ich tajomstva?
 
    Hora je tak silne chránená energetickým poľom, že sa vedú tiež špekulácie o jej mimozemskom pôvode. Ak budeme veriť, že vrchol Kailas postavili cudzí obyvatelia z hviezd ako svoju základňu, potom je celkom logické, prečo do nej nechcú nikoho vpustiť. Nateraz si však hora dobre stráži svoje tajomstvá a nikoho k nim nepustí.
 
    Sú všetky tieto legendy pravdivé? Hádam iba zasvätení by nám mohli povedať viac.