"A co když to nejsou mýty, co když se to opravdu stalo ?" říká Zacharia SITCHIN

23.10.2012 17:52

Kenneth a Dee Burkovi, 27.08.2001

 

Před mnoha tisíci let doprovázela evoluční vývoj života na Zemi soutěž zvláštních bytostí, které předurčily existenci a povahu lidského druhu tak, jak ho známe dnes. Všechna jejich energie, všechny jejich znalosti jsou vloženy v mystických monolitech u Stonehenge a ve zvláštních kamenných kruzích v Golánských výšinách v Izraeli - obě dvě místa vyžadovaly přesné astronomické znalosti. Učili člověka hledět do nebe, zanechali nám Vesmírný kód.

Nejnovější kniha Zacharii Sitchina "The Cosmic Code", Vesmírný kód, mapuje pohnutky a motivaci tvorby či vzniku lidského druhu. Z prastarých sumérských textů, které předcházeli Bibli, si Sitchin troufl rekonstruovat historickou skutečnost, která byla dlouho poznamenána nedůvěrou a neporozuměním: kód, který použili ke stvoření našeho druhu dalecí mistři-stavitelé z hvězd.

LE: Pohovořte, prosím, o své knize "Vesmírný kód". Někteří z našich čtenářů ji četli, někteří ještě ne...

 

SITCHIN: Předpokládám, že vaši čtenáři budou spíše znát moji předchozí knihu - "The Earth Chronicles" (Kroniky planety Země). Chtěl jsem ukázat, že to, co je psáno v Bibli - Starém zákoně, není ve skutečnosti pouze teologie. Zjistil jsem, že počátek Bible, příběh o stvoření světa, včetně stvoření Evy a Adama v Edenu, atd., až po velkou potopu, jsou ve skutečnosti hodně zkrácené verze mnohem rozsáhlejších a detailnějších zápisků Sumérů na hliněných tabulkách. Sumérové byli lidé žijící na území dnešního severního Iráku mezi řekami Eufratem a Tigrisem, kteří se vzali z ničeho nic před téměř 6000 lety a virtuálně nám předali všechno to, co dnes patří k moderní vyspělé civilizaci: mrakodrapy, stavby z cihel, rozvinutou dopravní infrastrukturu, zákony, knihy s básněmi, verši, institut soudů, metalurgii, a mnoho dalšího - vše, bez čeho bychom dnes civilizaci nemohli pokládat za vyspělou civilizaci. Tedy ne pouze auta, zbraně či lodě. Mohl bych pokračovat dál a dál, zazpívat modlitby staré Sumérské civilizace. Všechno to zkrátka začalo před 6000 lety!

LE: Začalo vše tedy najednou?

SITCHIN: Ano, téměř najednou. Jistě, ne ten samý den, ale v překvapivě krátkém časovém období asi jednoho století, náhle bylo všechno venku. To nejzajímavější, co Sumérové dokázali, byla perfektní znalost oblohy, astronomie, exaktní vědy vůbec, včetně první matematiky, schopné měřit složité geometrické obrazce, které bychom měli ještě dnes problém spočítat či změřit, kruh s 360 stupni, počítání v celcích po 60, vždyť stále ještě používáme hodinu s 60 minutami a minutu s 60 vteřinami, vše počítané po 12 hodinách, 12 měsících a mohl bych pokračovat. A jejich znalost astronomie byla skutečně neuvěřitelná! Obávali si všech těch planet, kterých se obáváme my dnes, včetně těch, které byly objeveny během posledních 200 let - mám na mysli Uran, Neptun a Pluto. Pluto bylo dokonce objeveno v roce 1930. Oni o nich věděli a měli se před nimi na pozoru! Popsali je nejen v literatuře, ale i v obrázcích, což dosvědčí archeologové z různých výkopů na dálném východě.

Jeden žasne, jak tohle všechno vlastně mohli před 6000 lety lidé bez moderních přístrojů, které my dnes užíváme - např. teleskopy, radary, Hubblův vesmírný teleskope, bez mikroskopů - vědět. Ale oni nám řekli, kde se to naučili, svými písemnostmi. "Vše, co umíme, nás naučili Anunnakiové," přeloženo doslova znamená "Ti, kteří přišli z oblohy na zem". To nás musí přivést k otázce kdo byli Anunnakiové? Máme texty Sumérů psané na hliněné deskách, které ještě nebyly přeloženy, o pochopení ani nemluvě. Ale rozluštit ony zápisy může trvat desítky a stovky let. Je to velmi náročné.

Dnes se v textech o těchto Anunnakiích zmiňujeme, ale říkáme jim Bohové, kteří sice mají jména, mají dokonce konkrétní úkoly či přidělené celé oblasti, nicméně vše zařazujeme do oblasti mýtů. Vemte si například text, který popisuje přistání 50 astronautů pod vedením skvělého vědce, zvaného Enki, v Perském zálivu. Popisuje, jak vybudovali první základnu na této planetě - pro ně naprosto cizí - a nazvali ji Eridu, což znamená "domov v dáli" a co vše potom udělali. Pokud před někým zmíníte tento text, všichni říkají ano, cituješ text zvaný Enki a Elf. Ale ty jim řekneš no jo, ale to je přeci o přistání mimozemšťanů z jiné planety, z planety, kterou Sumérové nazvali Nibiru, to se přece stalo! Ne, ne, ne, odpovídají, to je přece mýtus, jsou to báje. Tohle je prostě jedna z bájí - báje o Enkim a Elfovi.

Ale já jsem si řekl - a obětoval tomu prakticky celý život - co když to nejsou mýty, co když to tak bylo ? A pokud zkusíte zaujmout tuto pozici, tento pohled, najednou jste zavaleni literaturou ze starých dob, včetně kapitol z Bible, která popisuje stejné příběhy, která skutečně popisuje přílet astronautů ze vzdálené planety naší sluneční soustavy s obrovskou oběžnou vzdáleností (přichází jednou za 3600 let) na planetu Zemi. Pak je to o vztahu naší planety a této jejich planety. Pak se ale musíme ptát: "Proč sem přišli? Jsou ještě zde? Odešli? Co zde dělali? Pokud odešli, kdy se vrátí?" To jsou všechno věci, které jsem ve své minulé knize řešil, akorát jsem to trochu upravil pro dnešní dobu. Ale stále zůstává spoustu věcí, o kterých se musí mluvit, které se musí prostudovat, o kterých budu přednášet nebo snad psát další knihy.

Část tohoto příběhu říká, že když přišli na Zem někdy před 435.000 lety, byli zde hominidi. Sumérské texty ani z nich vycházející kapitoly v Bibli v žádném případě evoluci nenegují. Naopak, popisují ji. Mluví o něčem, co je v sumérských textech popisováno jako "divoký muž a žena". Ukazují obrázky těchto nahých lidí, kteří žili mezi zvířaty a chovali se jako zvířata, jedli stejnou stravu jako zvířata. A Anunnakiové, kteří potřebovali dělníky, řekli: "Udělejme primitivního dělníka - lulla - bude pro nás dělat tu nejtěžší práci". Je zde paralela k biblické verzi, kdy Elohim (což jsou Bohové v plurálu, nikoliv singuláru) stvořili Adama k obrazu svému podle svých představ. A přenesli Adama do stvoření. Potom ženu - Evu.

A představte si, že nyní se všechny ty vědecké příběhy, které jsem částečně popsal ve své knize "Genesis Revisited" začínají ukazovat ve světle objevu události spojení prototypu Adama a prototypu Evy - nazývaných homo sapiens - těch, kteří se objevili někdy před 250.000 až 270.000 lety. To je ale přesně ta doba, kterou jsem již před tím odhadl já podle sumérských textů.... Takže srovnáte-li všechny ty sumérské texty a krátkou zmínku v Bibli o tom, že jsme vznikli rozhodnutím tzv. Elohimů, s dnešním vědeckým tvrzením o chybějícím spojovacím prvku mezi hominidem, který se na Zemi vyvíjel milióny let a mezi člověkem, který se "objevil" v rozmezí před 250 až 270 tisíci lety v jihovýchodní Africe, vše do sebe vskutku neobyčejně zapadá. A já jsem o tom psal již v mých předchozích textech.

Nyní jsem se porozhlédl znovu po všech těch sumérských textech (a je jich k dispozici mnoho) o výsledcích genového inženýrství a zkoumání. Po objevu DNA, objevu dvojité šroubovice DNA, zjištění 4 komponentů DNA, zjištění, že vše živé na zemi (ať jsou to lidé, zvířata, ptáci, květiny) prostě vše má stejný genetický kód jsem byl přiveden na myšlenku - tak jak postupujeme stále dál v objevech vlastní genetické výbavy, která určuje to, kdy zemřeme, jak zemřeme, zda budeme zdrávi či nemocní, což vše závisí na nedokonalosti našeho DNA kódu - že pokud by někdo opravdu šel do těchto historických textů pojednávajících o tom jak jsme byli stvořeni, mohl by zde najít množství dat, které by mu pomohly uvědomit si kam nahlédnout a jak napravit naše nemoce či dokonce ovlivnit délku života. Ty texty totiž mluví o oblasti genetického inženýrství a procesu, kde ten samý Enki, kterému pomáhala žena zvaná Nintu (byla velícím zdravotním důstojníkem u Anunnaků, možná i biologickou šéfkou), prováděli tak dlouho pokusy, dokud nedosáhli tzv. perfektního modelu, zvaného Adam (the Elfling).

V oněch textech - část byla již objevena nebo dokonce i dešifrována, ale některé z nich stále leží např. v depozitářích muzeí - je popis, jak došlo k tomu, že vnikl defektní jedinec. Měl například pouze jednu končetinu nebo neviděl. Domnívám se, že šlo o tzv. "idiot-génia", který sice byl defektní, ale exceloval např. v hudbě. Jsem přesvědčen o tom, že ti, kteří mají příslušnou kvalifikaci by měli začít studovat sumérské texty včetně všech detailů, jak jsme byli tvořeni. Pomohlo by to v mnoha oblastech zdraví i léčby a jejich prostudování by značně urychlilo vývoj v tomto oboru.

Inu, vrátil jsem se proto zpět do těchto prastarých textů a vyňal z nich ve větší míře než v mých minulých knihách podklady pro svoji novou knihu, kterou jsem nazval "The Cosmic Code" - Vesmírný kód. Zjistil jsem, že Sumérové říkali "vše co umíme nás naučili Anunnakiové", ať již je to astronautika, věci ohledně kalendáře, zdraví, léčby a délky života (kdysi zvaného "immortality") a že to vůbec nebyl jednoduchý proces. Nebyly vůbec žádné školy, kde by Anunnakiové učili staré či mladé Suméry a nutili je chodit do školy. Vůbec ne! Zjistil jsem, že tyto informace byly považovány za "tajemství Bohů" a byly předán a ti, kterým měly být předány, byli posuzování a vybírání velmi pečlivě a individuálně. Toto "předávání" se uskutečňovalo různými způsoby: výukou, diktováním nebo dokonce předáváním těchto informací nahoře v nebi. Biblický Enoch byl jedním z těch lidí...

LE: Takže tajemství znalo pouze několik jednotlivců....

SITCHIN: Správně, ale tito lidé potom dál vyučovali řadu knězů, vědců a písařů, ve snaze předat to v co nejobecnější míře dále. Zjistil jsem, že v některých textech je dokonce zmínka o tom, že to smějí číst pouze "zasvěcenci". Ostatní nemohou pod trestem smrti ani nahlédnout. Čím více jsem nalézal odpovědí, tím více přicházelo otázek. Bible praví, že když byli Adam a Eva umístěni do rajské zahrady, mluvil k nim Had (metafora pro určitého Boha - vědce) o stromu života a stromu poznání. A Bůh, který procházel kolem je hledal a ptal se "Kde jste?". A oni odpověděli: "Jsme tady, skrýváme se, protože jsme nazí." Otázka proto zní, v které řeči mluvili? Hebrejsky? Anglicky? Sumérsky? Jak vlastně tito Bohové - Anunnakiové komunikovali s lidským druhem, třeba ihned v okamžiku, kdy byl tento lidský druh stvořen? Kam byly tajné informace vloženy? Připojil jsem se k ostatním, kteří tvrdí, že Bible obsahuje tajný kód - počítadlo v kolika stupních informací, zákonů a příkazů byli homo sapiens přivedeni k životu. Mám na mysli např. Mojžíše, který strávil na hoře Sinai 40 dní a 40 nocí, aby mu byly předány záznamy. A on potom sešel a stránku po stránce sepsal prvních 5 knih Bible - tzv. Knih Mojžíšových. Ale to všechno - podle Bible - bylo zapsáno na 2 kamenných deskách. Musela tam proto být nějaká verze krácení či kódování. To mě přivedlo na otázku ZDA (a odpověď je ANO) vůbec to bylo kódováno a jakým způsobem. V jaké podobě to Anunnakiové (Elohimové, jak říká Bible, či UFO, jak někdo říká dnes) vlastně předali? Mé zjištění je to, že stejně jako byla kódována DNA, naprosto stejný genetický kód byl použit k zakódování jazyka, ve kterém byly informace předávány lidskému druhu. A to je vskutku posun! Je to doplněno množství souvisejících textů a ilustrací, které ozvláštňují moji novou knihu "The Cosmic Code".

LE: Věříte, že tyto bytosti jsou stále zde? Nabízí se, že bytosti jako Enki či Enlil zde žili stovky a tisíce let v pozemských podmínkách, protože povaha času místa, odkud přišli, byla jiná než máme my. Pomyslel jste na to?

SITCHIN: Ano, více než pomyslel. Předně naznačujete něco, co by mohlo zajímat vaše čtenáře, totiž problém, zda když sem před skoro půl milionem let přišli, byli nesmrtelní? Co jejich neuvěřitelná dlouhověkost? Ono je to relativní - rok je podle Féničanů doba než naše planeta oběhne 1x kolem Slunce. Proto se všechny naše životní cykly, včetně dne a noci a ostatních cyklů, které ovlivňují náš život na Zemi (lidí, zvířat, rostlin), odvíjí z obíhání naší planety. Pokud tedy existuje planeta, která obíhá Slunce - jak jsme si řekli - 3600 let, tak je to pouze 3600 pozemských let. Pro ně je to však jedno oběhnutí, 1 rok. 1 rok je pro ně našich 3600 let. Takže jsou zde jiné dvě separátní otázky a ne ta o jejich tzv. dlouhověkosti.

První je, zda měl jejich dlouhý pobyt zde na Zemi nějaký vliv na jejich životní cykly? Odpovědní zní:"Ano". Touto změnou byli zasaženi, což bylo průkazné hlavně u další generace - druhé generace. Někteří z mladších Anunnakiů se narodili na Zemi, někteří přilétli z Nibiru. No a třetí generace, mezi kterou patřila např. známá bohyně Ishtar, byla ovlivněna ještě více. Ještě jsem sice o tom nepsal, ale rozhodně to plánuji.

Ani o druhé otázce jsem zatím nepojednával - doufejme, že to bude v příští knížce - otázce jejich návratu. Musíme se ptát: "Jsou ještě zde nebo odletěli?", potom "Pokud odletěli, odletěli všichni?", "Nechali tu nějaké?", "Pokud se zde někteří narodili, zemřeli zde někteří?", "Pokud zemřeli, kdy a jak zemřeli, jsou zde pochováni ?". Toto jsou nesmírně zajímavé dotazy, kterých jsem si položil celou řadu. Jak víte, snažím se psát své knihy na bázi tzv. faktů, které užívám radši než spekulace. Ani jednou jsem ve svých knihách nenapsal "myslím si". Buď svá tvrzení mohu doložit, nebo nemohu, ale nikdy nepíši "myslím si". Pro spekulace zde není místo. Lidé píší knihy, ve kterých spekulují. Tvrdí, že to mohlo být tak nebo onak. Zabývají se fikcí. Já ne!

Ale zpět k těm otázkám - sesbíral jsem již nějaká data, abych mohl odpovědět. Ale stále ještě nejsem spokojen. Nemyslím si, že mám všechny podklady pro to, abych se mohl pustit do psaní. Až budu v Sedoně, bude tam speciální blok otázek a odpovědí. Budu odpovídat podle svých schopností, ovšem nemohu dotazy zodpovědět plně, ten výzkum ještě není kompletní.

A chci ještě říci - na to nesmím zapomenout v tomhle interview - co si myslím o tom, zda Bohové Anunnaki věřili v Boha. V Boha, kteří jednoho dne stvořili jejich planetu a jejich sluneční soustavu? Mám odpověď: "Ano, věřili.".

 

Zdroj: https://www.leadingedgenews.com/

Diskusná téma: "A co když to nejsou mýty, co když se to opravdu stalo ?" říká Zacharia SITCHIN

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok