Je to úžasný zážitok!

Anna Purná | 06.11.2013

Môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že Spirituálna regresná metóda LBL podľa M. Newtona je úchvatná. Stretnutie sa s Duchovným domovom je nezdieľateľný zážitok! To absolútne prijatie a obklopenie láskou a poznaním sa dá iba precítiť z perspektívy vlastnej duše... Po celý život, čo si dokážem v bdelom stave spomenúť som sa snažila pochopiť kto som, nájsť samu seba a tento zážitok cítim ako odmenu a smerovú tabuľu na mojej ceste. Viem, že idem správne. Ďakujem M. Newtonovi a A. Tomlinsonovi, že skúmali a vymysleli!

Pridať nový príspevok