Frekvencia a rezonancia hmoty možno ...

hombre13 | 19.04.2014

Otázka na Kybernauta, či vie, na ktorom vedeckom pracovisku sa zaoberajú teóriou morfogentického poľa a morfickej rezonancie. Pokiaľ laická verejnosť vie, aj vo švajčiarskom Cerne pri pokusoch vytvoriť "božskú časticu" hmoty, či antihmoty, kladú viac dôraz na rýchlosť a energiu atómových a subatómových častí v snahe získať z energie zrážok častíc čosi nové. No zmenou podstaty a vlastností hmoty zmenami frekvencie v kmitaní elektrónov, pozitrónov, neutrónov jadra, až po zmeny frekvencie subjadrových častí (kvarky, hadróny a podobne), možno dosiahnuť celkom nové a nepoznané materiály nových kvalít. Skúma niekto tento fenomén frekvencie, súvisiaci s rezonanciou, aj na biologických materiáloch, prípadne na živých tvoroch, čo by azda opodstatnilo úvahy o "braní na seba akejkoľvek podoby" či u mimozemských bytostí, či u zatiaľ nami nepoznaných iných bytostí ?!

Pridať nový príspevok