Náboženstvo a viera

Zázraky nie sú iba výsadou stredoveku

27.03.2021 18:54
    Nebolo by skvelé, keby nám niekto predložil dôkazy o existencii Boha? Začneme však niekde inde. Každý dôkaz sa dá prekrútiť alebo racionálne vysvetliť. Ak sa daný človek vopred rozhodne neveriť mu, tak neuverí. Svätá Mária je malá dedinka na konci východného Slovenska, ktorá...

Otázka viery

19.02.2013 08:10
Fixné idey sa u ľudí dokážu prejaviť napriek svojim úplne iracionálnym obsahom vďaka tomu, že sa prejavujú formou emócie, s emóciou "pravdy". Ak sa nejaký obsah kombinuje s emóciu pravdy, tak ten obsah môže byť aj úplne nereálny, dotyčný tomu bude veriť. Pomerne malý počet ľudí totiž dokáže...

Gnostické spisy v Nag Hammádí

17.12.2012 16:49
    Když byly koncem roku 1946 objeveny svitky od Mrtvého moře, dočkal se tento objev nebývalé publicity. A právem. Ale nějak se pozapomnělo (mám dojem, že úmyslně) na neméně důležitý objev z roku 1945. O co šlo? Egyptský vesničan Muhammad Ali Samman v roce 1945 objevil ve...

Zjavenie v Karácsonde – 1989

05.12.2012 17:26
  3. septembra v roku 1989 som vykonával svoju bežnú, každodennú prácu v kostole v Karácsonde. Reštauroval som obraz hlavného oltáru, ktorý som predtým dal odmontovať požiarnikom. Svoju prácu so od začiatku nechával sfotografovať, veď okolnosti znovuzrodenia jedného starého...

Zjevení sv. Jana je dodnes pro interprety Písma jednou z nejsložitějších záhad

27.05.2012 09:11
Karel Kýr   Jacob de Becker: Poslední soud   Jak je známo, posledním evangeliem v Novém zákoně je Janovo evangelium, které se poněkud vymyká ze svědectví tří předchozích evangelií. Je nejvznešenější....

Lazar prý přežil Krista o třicet let

26.05.2012 22:23
Karel Kýr   Co víme o Lazarovi? To, co je psáno v Novém zákoně. Že pobýval v Betanii se svými sestrami a patřil k Ježíšovým přátelům. Místo, v němž přebývali, se nachází za Olivetskou horou a je vzdálené od Jeruzaléma necelé tři kilometry. Na Lazarovi Ježíš vykonal zázrak...

Kdo byla Marie Magdaléna

26.05.2012 22:22
Karel Kýr   Jméno Marie Magdaleny je neodmyslně spojeno s Kristem a byla zařazena do galerie světců. Byla to ona, která provázela Ježíše až na Golgotu, setrvala u kříže, zúčastnila se pohřbu a když šla k místu Ježíšova pohřbu, byla první z novozákonních postav, která nalezla hrob...

Inkvizitor s rozštěpeným penisem

26.05.2012 21:56
Karel Kýr   Nicolas Remy   Vatikánské archivy jsou odjakživa předmětem touhy všech badatelů. Skrývají podle nich tajemství, která by mohla změnit pohled na naše dějiny. To, co z papežských trerozů uniklo, jim rozhodně dává za...

Mohla být Eva stvořena z Adamova žebra?

26.05.2012 21:38
Karel Kýr     I ten, kdo nečetl bibli, slyšel o tom, že  Bůh (bohové) stvořil Evu z Adamova žebra. Tato věta biblickým badatelům dodnes způsobuje nemalé starosti. A ateisté se nad ní posměšně usmívají. Jak to tedy mohlo být? Možné vysvětlení podává spisovatel Walter Jörg...

Původ víry v čarodějnice neznáme

26.05.2012 18:52
Karel Kýr Veliký bůh Pan   Když doktorka Margaret Murrayová vydala roku 1921 knihu Čarodějnický kult v západní Evropě, navrhla, aby se víra v čarodějnice posuzovala jako vzpomínka na prastaré pohanské náboženství. Ale sotva se...
1 | 2 >>