Megality

Slovenské Stonehenge

29.04.2015 19:24
  Lapidárium v Holíči           O tom, že naši predkovia uctievali v časoch pohanstva studničky, vodné toky, háje, stromy, kamene a skaly sa učia deti už na základnej škole. Takých miest boli v krajine tisíce, lebo...

Klobuky v Čechách

29.04.2015 19:15
K l o b u k y   v   Č e c h á c h 50°18´06´´N; 13°59´08´´E; 303 m n.m.   Clobuch; Clobuc - česky klobouk; prehistorické nálezy z neolitu; v prostoru obce Klobuky byla nalezena volutová 5. tisíciletí, únětická a laténská keramika a odkryty hroby s výbavou z...

Hyperborejci - stavitelé megalitických chrámů

27.05.2012 09:19
Karel Kýr Délos, alej mramorových lvů   Dnes již víme, že učení druidů není keltským vynálezem, ale bylo převzato od od jakéhosi předkeltského národa. Co to bylo za národ? Z řeckých a římských historických pramenů i z irské...

Megality, menhiry, dolmeny

26.05.2012 22:11
Karel Kýr Okolí Antequery   Zamysleli jste se někdy nad tím, proč lidé po celé věky -již v době předkřesťanské- brali do rukou poutnickou hůl a putovali často po celá léta vydáni nebezpečí, o kterém dnes nemáme ani potuchy, aby navštívili místo, kde...