Bádateľská organizácia v oblasti anománych javov.

Vitajte na stránkach SAVPJ!

Vážení priatelia UFO, mimozemských civilizácii, kruhov v obilí, paranormálnych javov, kryptozoológie, voľnej energie a iných záhad.

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z. je dobrovoľným nevládnym a neziskovým združením bádateľov a záujemcov o oblasti psychotroniky, fenoménu neidentifikovaných lietajúcich objektov (UFO), agrosymbolov, archeoastronautiky, alternatívnej liečby a ďalších anomálnych javov tiež sporných a nevysvetlených úkazov a udalostí doma i v zahraničí, taktiež alternatívnej teórie všetkých odvetví života prírody a spoločnosti, vrátane filozofickej a náboženskej interpretácie.

 Na webovej stránke www.savpj.com nájdete informácie o všetkých aktivitách SAVPJ. Dozviete sa tu aj o pripravovaných prednáškach a akciách, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

UFO klub Slovensko, UKS – je projektom SAVPJ a zaoberá sa výskumom fenoménu UFO.

 • Cieľom UKS je zaznamenávanie a vyhodnocovanie pozorovaní UFO na území Slovenskej Republiky, tiež zvyšovať informovanosť v otázkach UFO.

Zaujímame sa tiež o:

 • NDE – zážitky na prahu smrti, vnímanie osobou, ktorá takmer zomrela alebo bola klinicky mŕtva.
 • OBE - pohľad na svet mimo svoje fyzické telo v reálnom čase zóny a astrálnej projekcie
 • PJ - paranormálne javy sú skutočnosti, pre ktoré nie je známe racionálne  vysvetlenie – poltergeist, prízrak, zjavenia atď.
 • PsJ – psychotronika  - jasnovidnosť, telepatia, telekinéza, bioterapia atď.

Ak ste zažili čokoľvek nevysvetlené, NDE, OBE boli ste pozorovateľom UFO, ducha, zjavenia, zvláštneho živočícha, akéhokoľvek paranormálneho či anomálneho javu ozvite sa nám. Prispejete tak malou troškou k výskumu UFO a iných anomálnych javov na Slovensku.

Vyplňte prosíme Vás formulár o pozorovaní, informujte nás o Vašich akýchkoľvek záhadných zážitkoch a my sa Vám pokúsime objasniť Vaše pozorovanie či iný nezvyčajný jav.

____________________________________________________________________________________________

VÝZVA:

Prosíme všetkých ak sa dozviete o vzniknutom agrosymbole alebo budete v jeho blízkosti, podajte nám o tom správu.

Ďakujeme!

e-mail: savpj@savpj.com, 0904 640 902

_____________________________________________________________________________________________

 

Členstvo v SAVPJ o.z.

 

Zaujímajú Vás záhady? Tak potom ste tu správne! Staňte sa našimi členmi!

V prípade záujmu o členstvo, alebo spolupráce s nami, nás kontaktujte na mail savpj@savpj.com, savpj.sk@gmail.com, ufoklubslovensko@gmail.com. 

 
Obraciame sa na verejnosť - informujte nás o svojich skúsenostiach s pozorovaním UFO alebo so skúsenosťami s únosmi do UFO ! Najmä sa obraciame na bývalých či súčasných zamestnancov slovenskej (česko-slovenskej) armády, letectva, polície a verejnej alebo štátnej správy, ktorí počas svojej služby, alebo práce, (alebo aj mimo nej) prišli do styku s čímkoľvek, čo sa týka UFO a podobných javov, aby sa na nás s dôverou obrátili so svojím svedectvom. Uvedomujeme si, že v niektorých prípadoch môže ísť o informácie chúlostivého charakteru, a preto takýmto svedkom zaručujeme anonymitu.
 

Získané informácie vyhodnotíme a verejnosť budeme zoznamovať s ich možnými závermi, pokiaľ to dovolí povaha veci.

Upozornenie návštevníkom

Upozorňujeme návštevníkov tejto stránky i používateľov diskusných for, že obsah webovej stránky www.savpj.com 
je chránený predpismi autorského práva. Rozširovanie a sprístupňovanie materiálov pochádzajúcich z tejto webovej stránky podlieha písomnému súhlasu vlastníkov samotnej webovej stránky. Upozorniť na článok je možné iba uvedením odkazu. Žiadosti o udelenie tohto súhlasu spolu so zamýšľaným spôsobom naloženia s materiálmi zasielajte na našu e-mailovú adresu savpj.sk@gmail.com

Každý článok a príspevok prezentovaný na tejto webovej stránke reprezentuje osobný názor svojho autora. Vlastníci stránky v záujme zabezpečenia plurality názorov môžu mať na určitú vec odlišný pohľad. Za svoje príspevky nesie, teda každý autor individuálnu zodpovednosť.

Vlastníci webovej stránky www.savpj.com
 nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek ujmy spôsobené použitím informácií z príspevkov uverejnených na tejto webovej stránke.

_____________________________________________________________________________________________________________________

Vážení priatelia, čitatelia, kolegovia a milovníci záhad,


kolektív SAVPJ má radosť z toho , že sa nám darí prevádzkovať tieto stránky . Avšak vzhľadom k nárokom doby našu aktivitu neprestajne rozširujeme . Ako nevyhnutné vidíme aj vlastnú vydavateľskú a prednáškovú činnosť. Potrebné je aj sledovať a prekladať rôzne články, informácie a videa. Aj v teréne je nezbytná práca s technicky finančne náročnejším vybabením.

Obraciame sa na Vás preto s prosbou o pomoc. Tak ako všetky organizácie aj my sa potýkame s nedostatkom finančných prostriedkov na prevádzku našej činnosti a prosíme Vás o príspevok akejkoľvek čiastky formou jednorázového či pravidelného príspevku na nami zverejnené transparentné konto .
Účel konta a prostriedkov:

 • organizovanie prednášok (Medzinárodná konferencia PHOENIX), kongresov, osvetová činnosť
 • preklady
 • vydavateľská činnosť (web, printový e-zin Xparanormál)
 • titulkovanie videí
 • odborné posudky
 • práca v teréne


Ďakujeme Vám za Vašu spoluúčasť

kolektív SAVPJ

Slovenská asociácia výskumu paranormálnych javov o.z.(SAVPJ) ® IČO: 42336414

 
Bankové spojenie: SLSP 
IBAN: 
SK1409000000005166360498 BIC: GIBASKBX